·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Türkçe programı öncelikle okuma-yazma alışkanlığını kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin zihinsel öğrenme süreci özellikleri dikkate alınarak her sınıf seviyesinde farklı ders saati olarak planlanan Türkçe dersi, dilbilgisi ve yazım kuralları okunan metinlerle bütünleştirilmiş bir program içerisinde öğrencilere sunulmaktadır. Tüm okulda uygulanan okuma saati, kütüphane kullanımı ve yıl içinde seviyelere göre seçilmiş kitaplarla ilgili yapılan çalışmalar da öğrencilerin okuma alışkanlığını destekler.Her yıl seviyelerin belirledikleri tema doğrultusunda okuma projeleri olur.Bunun yanı sıra her hafta çarşamba günü tüm okulun ev çalışması “kitap okumadır”.

Anadilinin olanaklarını ve gücünü kavratmaya dayalı eğitsel süreçlerin yanı sıra düşünme ve yazma çalışmalarına da yer verilmektedir.

Öğrencilerimizin yaratıcılığını destekleyen,okuma ve yazmaya yönlendiren “Seyir Defteri” okuldaki tüm öğrencilerin katılımıyla oluşturulur. Öğrenciler istedikleri konuda şiir, hikâye yazarlar ya da resim çizerler.

Bu etkinlik öğrencilerin yaşantısında olumlu izler ve ölümsüz eserler bırakır. “Seyir Defteri ”nde vücut bulan bu yazı ve resimler velilerimizin de katılımıyla imza gününde öğrencilerimizle buluşur.
 

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img