·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

 

Okulumuzda Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Anlayışına dayalı bir PDR Programı oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

  • Rehberlik çalışmalarımız, öğrencilerimize yaşam becerileri ve yeterlilik kazandırmayı hedefler.
  • Anasınıfından 8.sınıfa kadar öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve ihtiyaçları düşünülerek çalışmalar belirlenir ve programda etkinliklere, sunumlara yer verilir.
  • Çalışmalarımız sadece rehber öğretmenin değil, diğer öğretmenlerin de yer aldığı ekip çalışmasına dayanır.
  • Gelişimsel yaklaşımda rehber öğretmen öğrencilere destek veren danışman rolünde yer alır.
  • Bireysel görüşmeler; öğrencinin talebi, velisinin yada öğretmenlerinin gözlem ve isteği doğrultusunda gerçekleştirilir.
  • Sadece sorun yaşayan öğrencilerle uzun süreli bireysel görüşme yerine tüm öğrencilerin gelişimini hedef alan çalışmalara öncelik verilir.

İlköğretime Hazırbulunuşluk Çalışmaları

Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçişte öğrencilerimizin hazır bulunuşluğunu değerlendirmek üzere rehberlik servisi tarafından çalışmalar yapılmakta, bu önemli kararda öğrencilerimizin yararına olacak önerilerde bulunulmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları:

Okula yeni başlayan sınıflarımız, aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır. Yeni gelen öğrencilerimize okulumuz, okuldaki etkinlikler, kulüpler, öğrenci meclisi, rehberlik servisi hakkında bilgi verilir. İhtiyaçlarını nereden ve nasıl karşılayacağı ile ilgili açıklamalar yapılır.

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerimizin duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik gelişimlerinin takip edilebilmesi ve bu alanlarda karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda yapılan görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler; öğretmenin öğrencisini yönlendirmesi, doğrudan öğrencinin talep etmesi, velinin isteği ya da psikolojik danışmanın gerek görmesi durumlarında gerçekleşir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları

İletişim, Akran ilişkileri, Farklılıklara Saygı, Akran Zorbalığı, Uygun Reddetme Davranışı- Hayır diyebilme, Stresle Başetme, Kendini ifade edebilme, Çalışma ve Öğrenme Becerileri, Öğrenme Stilleri, Hedef Belirleme ve Motivasyon, Karar verme, Planlama ve Organizasyon Becerisi, Problem Çözme Becerileri, Çatışma Çözme, Öfke Kontrolü, Güvenli İnternet Kullanımı, Olumsuz Duyguları Yönetebilme vb konularda ilgili Psikolojik Danışman tarafından sınıf sunum ve çalışmalar yapılır.

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

Kişisel-Sosyal rehberlik etkinlikleri; Sınıf öğrencilerin sosyal ortamıdır. Sosyal ilişkilerin gelişimi, yakınlaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi toplumsal özelliklerin gelişimi için küçük grup etkinlikleri sınıflarda düzenli ve sistemli olarak yapılır.

Eğitsel Rehberlik Etkinlikleri

Tüm öğrenciler eğitsel rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyar bu yüzden sınıf rehberliği şeklinde sunulur. Etkin ders çalışma becerileri başarıyı engelleyen etmenler ve bunları ortadan kaldırma, zamanı iyi kullanma, plan yapma ve uygulama, motivasyon ve hedef belirleme, sınav kaygısı konularında her yıl program çerçevesinde sınıflarda öğrenciye sunulur.

Yıldız Kart Sistemi

İlkokul öğrencilerimizin olumlu davranışları ve değerleri benimsemeleri ve öz denetim becerilerini kazanmaları amacıyla uyguladığımız sistemdir.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img