·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Okul öncesinde veli öğretmen ve öğrenci iletişimi çok önemlidir. Çocuğunuz ne yapabiliyor, ne kadar yapabiliyor, veli olarak ne yapmalısınız? vb sorularının cevapları hep merak edilir.

Kazanım Değerlendirme Kitapçığı (KDK): Çocukları destekleyebilmek için onların becerilerini ve gelişim göstermeleri gereken alanları iyi biliyor olmak önemlidir. Bu bilgileri edinebilmek için ise onları dikkatli bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip etmek gerekir. İşte bu sebeple yıl içerisinde öğrencilerimizin gelişimleri düzenli olarak kazanım değerlendirme kitapçığı aracılığıyla takip edilir. Bu kitapçık dönemde bir kez veli ile paylaşılır ve desteklenmesi gereken noktalarda velilerden de yardım istenir.

Gelişim Testi

Öğrencilerimiz, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın’ın geliştirmiş olduğu gelişim testleri ile değerlendirilerek öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları alanlar tespit edilmektedir. Gelişim testi, çocuğun beş gelişim alanı ile ilgili gelişimsel özelliklerini tespit etme ve öğretim yılı süresince takip etme amacına yönelik olarak sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur. Gelişim testi öğrencinin hangi düzeyde olduğunu ve ne yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgi verir. İhtiyaç duyulan durumlarda rehberlik servisi de bireysel çalışma yapar.

İlgi ve Yetenek Sıralama Testi:

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen test; öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini değerlendirir.

Sözel / dil, matematik / mantık, görsel / uzamsal,  müzikal / işitsel, sosyal / özedönük, bedensel / kinestetik ve doğa yetenekleri olmak üzere sekiz temel alanda öğrencilerin yetenek ve ilgi düzeylerini ortaya koyan test her yıl uygulanır ve sonuçlar velilerimizle paylaşılır. Buna bağlı olarak ilgi ve yönelimlerinin yıllar içindeki gelişimi grafikler üzerinden takip edilir.

Hazırlık sınıfı düzeyinde ilgi ve yetenek testleri sınıf öğretmenlerimiz tarafından doldurulur.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Anlayışına dayalı bir PDR Programı oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

Rehberlik çalışmalarımız, öğrencilerimize yaşam becerileri ve yeterlilik kazandırmayı hedefler.

Anasınıfından 8.sınıfa kadar öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve ihtiyaçları düşünülerek çalışmalar belirlenir ve programda etkinliklere, sunumlara yer verilir.

Çalışmalarımız sadece rehber öğretmenin değil, diğer öğretmenlerin de yer aldığı ekip çalışmasına dayanır.

Gelişimsel yaklaşımda rehber öğretmen öğrencilere destek veren danışman rolünde yer alır.

Bireysel görüşmeler; öğrencinin talebi, velisinin yada öğretmenlerinin gözlem ve isteği doğrultusunda gerçekleştirilir.

Sadece sorun yaşayan öğrencilerle uzun süreli bireysel görüşme yerine tüm öğrencilerin gelişimini hedef alan çalışmalara öncelik verilir.

Bireysel Görüşmeler

Okul öncesi süreç öğrencilerin tanınması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi açısından son derce önemlidir. Bireysel görüşmeler de öğrencilerimizin duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik gelişimlerinin takip edilebilmesi ve bu alanlarda karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda yapılan görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler; öğretmenin öğrencisini yönlendirmesi, velinin isteği ya da psikolojik danışmanın gerek görmesi durumlarında gerçekleşir.

Grup Çalışmaları:

Öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirme amaçlı, psikodrama yöntem ve tekniklerinin de içinde bulunduğu grup çalışmaları yapılmaktadır.

Kayıt Görüşmeleri:

Aday öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img