·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

GEMS: Öğrencilerin bilimle tanışmaları, bilimin temel kavramlarını öğrenmeleri ve en önemlisi bilime karşı motivasyon kazanmaları için okulumuzda anasınıfı,1-2 ve 3. Sınıflara yönelik olarak süre gelen GEMS derslerinde her ay farklı bir etkinlik yaparak fen bilimlerini tamamlamaktadır. GEMS dersleri ile öğrencilerimizin temel öğrenme alışkanlıklarının belirlendiği bu dönemlerde, bilimsel anlamda yaratıcı olabilmelerinin farkına varmak, soru sormak, sonuç alabilmek için sabırla bir konu üzerinde çalışabilmek, bilimin günlük yaşamdaki önemini fark etmek gibi pek çok kazanımlar edinmeleri hedeflenmektedir.

GEMS NEDİR?
GEMS - Great Exploration in Math and Science (Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar) - heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen kimyasal tepkimeden dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan geldiği söylenen garip yeşil bir maddeden güneş ısısı deneylerine kadar bütün GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektedir. İlk olarak Lawence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş ve ardından binlerce öğretmen tarafından sınanmıştır.
Gözetimli keşif yöntemi bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının gerçekten ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Daha da nemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler, ön planda oldukları rahat bir ortamda, belirli bir sonuca ulaşmalarının gerekmediği araştırmalara görev almaktadır.

DRAMA: Drama gerçek dünya deneyimleriyle hayal gücünün bir araya geldiği bir yerdir. Derslerimizde çocuklar; gerçek dünyaya ait kendi gözlem ve deneyimlerini hayali bir dünya yaratmak için kullanıyor. Bu hayali dünyada; yaratarak, gelişerek, yansıtarak kendisini, arkadaşlarını, ailelerini, çevrelerini tanıma ve anlama fırsatı bulacaklar. 
Drama derslerinin en önemli özelliklerinden biri çocukları grup çalışmalarına yönelterek karşılıklı güven ve dayanışma yeteneklerini geliştirmektir. Bu yolla çocuklarımız; grup içinde her bireyin önemini fark edecektir. 

MÜZİK: Okulumuzda Anaokulu müzik dersleri Fransızca ve Türkçe olarak ayrı ayrı yapılır. 
3 yaş sınıflarından itibaren Orff çalgıları kullanılarak öğrencilerimize hareketi, dansı, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ortaya çıkaran çalışmalar yaptırılır. 
3 yaş sınıfından itibaren öğrencilerimize geleneksel Fransız çocuk şarkılarının yanı sıra güncel şarkılarla tanışmalarını sağlayan Fransızca müzik dersleri verilmektedir: “Ainsi font, font, font”, “Petit escargot”, “Les petits poissons”, “Meunier tu dors”, “Tourne, tourne petit moulin”, “Dame tartine”, “Alouette”, “Tape, Tape”, “Ecoute voir”, “Bonjour”, “Okatotaté”…). 
Üçgen, claves, grelot ve cymbalette gibi vurmalı çalgılar eşliğinde ritim çalışmaları da yapılmaktadır. Fransızca adlarıyla öğrendikleri bu çalgılar sayesinde öğrenciler bir şarkının temposuna ayak uydurmayı, basit bir ritmi tekrar etmeyi ve bir şarkıya bir müzik aletiyle eşlik etmeyi öğreniyorlar.

Ayrıca telli, üflemeli ve vurmalı çalgılar gibi çeşitli müzik aletleri aracılığıyla öğrencilere müzikal bilinçlendirme (uyanış) çalışmaları yapılıyor. Bu sayede öğrenciler hem bu aletlerin Fransızca adlarıyla tanışıyorlar hem de hangi aletin hangi sesi çıkardığını öğreniyorlar. 
Anaokulu öğrencilerimiz Mart ayında tüm Fransızca konuşan ülkelerin kutladığı Frankofoni Haftası etkinliklerinde görev alırlar ve o yıl seçilen tema çerçevesinde öğrendikleri şarkıları sahnede icra ederler.

DANS: Dans sanatsal ve kültürel bir etkinlik olmasının yanında zihinsel ve bedensel olarak da kişiyi olumlu yönde etkileyen bir spordur. 
Büyük kas gelişimlerini, beden koordinasyonlarını ve ritim duygularını geliştirecek çalışmalar yapmak,  çocukların enerjilerinin boşalması ve bedensel gelişimlerine katkısı açısından çok önemlidir. Bu yüzden anaokulu çağındaki çocuklarda dans olmazsa olmaz bir alandır, çocuk bu alanda kendi vücut enerjisini en yükseğe çıkarır, kendini ifade etme gücü yakalar, özgüveni gelişir. 
Yüzlerce kişi önünde dans etmek ona bir duruş kazandırır. 
Çocuklarımızın kendi bedenlerinin en özgür halini görmeleri ve vücut yeteneklerinin keşfi için dans derslerinin içeriğine önem veriyoruz.
Modern dans, vals,  halk dansları, hip hop, jazz, dans,  Latin dansları temel eğitimi, bale ve jimnastik branşından destek alarak sahnede kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak en büyük hedefimizdir.

SATRANÇ: Okul öncesi satranç eğitimi öncelikle çocuklarımızın satrancı tanımaları ve sevmelerine yönelik faaliyetleri içerir. Satranç programımızda öğrencilerimiz ilk aşamada taşların isimlerini, görevlerini, satranç tahtasını,taşların dizilişini daha sonraki aşamada: oyun kurallarını, figürlerin hareket biçimlerini, basit hamleleri öğrenirler.
Çocuklarımız ilginç masallar, boyamalar sayesinde eğlenceli bir ortamda satranç taşlarını tanırken bu taşlar yardımıyla yer-yön, soyut olarak algıladıklarını somutlaştırarak ifade etme, anlatılan komutları kendi başına yerine getirebilme gibi becerilerini de geliştirerek ilköğretime hazırlanırlar. Sabırlı olmayı, ölçülülüğü ve soğukkanlılığı öğrenirler. Oyun sırasında rakibe saygılı olmayı, kurallara uymayı öğrenir. Dersler sürecinde yeni sözcük ve kavramlarla tanışırlar. 

SPOR: Okul öncesi dönemde, zihinsel eğitim kadar büyük bir öneme sahip olan beden eğitimi, çocukların beden sağlığı ve becerilerinin gelişimini hedef alır. Bu amaçla dersler yaş gruplarına göre uygulanır. Derslerde öncelikle; alanında uzman öğretmenlerce koşmak, tırmanmak, zıplamak gibi doğal hareketlerin geliştirilmesi amaçlanır. 

TEMEL JİMNASTİK: Jimnastik bedeni, fiziksel yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla, düzenli hareket ettirme sanatıdır. Okul öncesi dönemde bedeni güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü yaş gruplarına uygun aktivitelerden oluşmaktadır. Bu disiplin; yer alıştırmaları, çubuklar, denge tahtası tırmanma vb. alıştırmaları içerir.

SANAT:

Yaşamı anlamamıza, yorumlamamıza, açıklamamıza ve ondan zevk almamıza yardımcı olan yaratıcı düş gücümüzün bir ürünü olan sanat okullarımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Okul öncesi eğitimi çocuğun bütünsel gelişimini destekleyen etkinlikler üzerine kuruludur. Görsel sanat eğitimi de bu destekleyici etkinlikler arasında en önemli yere sahip olanıdır. Doğru bir şekilde uygulanan sanat eğitiminin çocukların üzerindeki etkisi inanılmazdır. Temel amacı yaratıcılığı desteklemek olan, estetik duygusunu geliştirmek olan görsel sanat eğitimi okullarımızda görsel sanat öğretmenlerimizin hazırladıkları belli bir sanat eğitim programı ile en verimli şekilde uygulanır. Sanatı bu dönemde öğrenmeyi zevkli kılacak, yaşamı çözmelerine yardımcı olacak, yaratıcı düşünceyi körükleyecek bir yöntem olarak kullanıyoruz. Her çocuğun hızlı gelişebileceği, kalıcı bir şekilde öğrenebileceği, kendini en rahat hissedebileceği anın sanat etkinlikleri yaparkenki an olduğuna inanıyoruz.
Picasso’nun “Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.” sözü ışığında hareket ederek yaratıcılıklarını destekliyoruz.
Görsel sanat eğitimi okul öncesi çocuğuna verilmek istenen davranışları, öğretilecek konular ışığında estetik değerlerin yok sayıldığı el işi çalışmalarının ötesinde bir etkinlik olmalıdır. İşte bu sebeple tüm hedeflerimizin dışında entelektüel birikimlerini arttırmak amacıyla her ay farklı bir teknik ve dünya üzerinde iz bırakmış Türk ve yabancı ressamlarla tanışan öğrencilerimiz yılın sonunda anaokulu sanat programını tamamlamış bulunuyor.
Van Gogh’un renkli yatak odasını, Matisse’in desen dolu natürmortlarını, Monet’in nilüfer bahçelerini, Picasso’nun kübik yüzlerini, Dali’nin ermiş gitmiş saatlerini, James Rizzi’nin duygu dolu evlerini, Mondrian’ın çizgilerini ve ana renklerini bu anaokulu sanat programının içinde görebilirsiniz. Kil çalışmaları, portre, natürmort çizimi, röprodüksiyon çalışmaları, guaj boya çalışmaları, kolajlar, manzara resim çizimleri de bu program dahilindedir. İzmir’deki müzeler ve özellikle Arkas Sanat Galerisi ile kurulan iletişim ile gerçekleşen atölye çalışmaları da bu sanat programını renklendiren uygulamalardır.

3 YAŞ

4 YAŞ

HAZIRLIK

Dans

Dans

Dans

Fransızca Müzik

Fransızca Müzik

Fransızca Müzik

 

Türkçe Müzik

Türkçe Müzik

 

İngilizce

İngilizce

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

  

Drama

  

Satranç

GEMS

GEMS

GEMS

Adab- ı Muaşeret

Adab- ı Muaşeret

Adab- ı Muaşeret

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img