·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

İlgi ve Yetenek Sıralama Testi:

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen test; öğrencilerin yetenek, ilgi ve yönelimlerini değerlendirir.

Sözel / dil, matematik / mantık, görsel / uzamsal,  müzikal / işitsel, sosyal / özedönük, bedensel / kinestetik ve doğa yetenekleri olmak üzere sekiz temel alanda öğrencilerin yetenek ve ilgi düzeylerini ortaya koyan test her yıl uygulanır ve sonuçlar velilerimizle paylaşılır. Buna bağlı olarak ilgi ve yönelimlerinin yıllar içindeki gelişimi grafikler üzerinden takip edilir.

Ortaokul düzeyinde ilgi ve yetenek testleri öğrencilerimiz tarafından doldurulur.

Yetenek haritaları ile amacımız; öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanlarını tanıması, yetenek gelişimlerini destekleyerek başarısının artmasını sağlamaktır.

Öğrenme Risk Faktörleri Testi:

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen test; öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkileyen risk faktörlerini belirlemeyi amaçlar.

Test öğrencimiz tarafından, onun algısına dayalı olarak doldurulur.

İlk dönem uygulanır ve sonuçlar sadece Okul Rehberlik Servisi ile paylaşılır. Gerekli durumlarda psikolojik danışman aile ile bilgi paylaşımında bulunur.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img