·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Anaokulu eğitim programımız, gelişen dünyaya uyum sağlayan özgün bir eğitim programıdır. Temelde Fransızca ve İngilizce eğitimle ile çok kültürlü bir dünyanın kapılarını açmayı hedefler. Çocukları tek tek izleyerek ve yaratıcılıklarının gelişimine özel bir ilgi göstererek, onlara kendi kapasite ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için olanaklar yaratır. Eğitim programımız tek bir eğitim yaklaşımını benimsemez. Milli eğitimin amaç ve kazanımları temel alınmıştır. Fakat  özellikle Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Gems, Reggio Emilia, High Scope, Montessori gibi alternatif  eğitim yaklaşımlarının önemli unsurları programa entegre edilmiştir. 


Her sene Güzelbahçe ve Karşıyaka okullarımızın ortak belirlediği bir proje konusu seçilir. Yıl içerisindeki tüm planlamalar ve programlar bu konu ışığında planlanır.Yıllık plan ve programlar öğretmenlerimiz tarafından her yıl yeni konuya göre revize edilir ve öğrencilerimizin entelektüel birikimlerini arttırmak adına seçilen konu ile yeniden şekillenir. Bu şekilde çocukların zihinsel, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek, eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımı sağlanır. Öğretmenlerimiz kendilerini öğrenme sürecinde çocuklar ile öğrenen ve keşfeden birer birey olarak kabul eder. Sonuçtaki başarı ve mutluluk birlikte yaşanır.
Anaokulumuzda Türkçe ve Fransızca eğitim programları birbirlerine paralel şekilde yapılandırılmış olarak işlenir.

Hedeflerimiz:

 • Çocukların okulla kuracakları ilk etkileşimin olumlu olabilmesi için misafirperver ve okula uyumlarını kolaylaştırıcı bir yaklaşım sunmak. 
 • Fransızca ve İngilizce eğitimiyle çok kültürlü bir dünyanın kapılarını açmak.
 • Öğrencileri ilkokula hazırlamak. 
 • Çocukları tek tek izleyerek ve yaratıcılıklarının gelişimine özel bir ilgi göstererek, onlara kendi kapasite ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için olanaklar yaratmak.

ANAOKULUNDA BİR GÜN NASIL GEÇER?

 • Güne sabah sporu ile başlanır.
 • Ardından haftanın şefi olan öğrenci ile kahvaltıya gidilir. 
 • Kahvaltı sonrası ritüel saati başlar. Bu saat her gün düzenli olarak tekrar edilir. Yoklama yoklamacı tarafından yapılır. Postacı görevini yapar, şarkı söyleyerek güne hazırlanılır, günün akışı hakkında bilgi verilir.
 • Kahvaltının ardından tekrar eller yıkanır ve serbest oyun saatine geçilir. Ders aralarında ve serbest oyun alanlarında bahçede oyun oynanır ve zaman geçirilir.
 • Öğle yemeğinde bize ayrılan zamanda yemek yenilir. 
 • Yemekten sonra üç yaş ve dört yaş grupları uyumaya hazırlanır.
 • Hazırlık grubunda daha verimli ders işleyebilmek için yarım grupla çalışılır. Bir grubumuz Fransızca çalışırken diğer bir grip Türkçe etkinliklerine katılır. Bir sonraki ders gruplar yer değiştirir.
 • Eve dönmeden önce ikindi kahvaltısı yapılır ve servislerle eve dönülür.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img