·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Ortaokulda İngilizce eğitimi 5 ders saatidir. 3 saat ana ders öğretmeni ile dilbilgisi, 2 saat ise yabancı öğretmen ile beceri dersi işlenmektedir. Ortaokul seviyesinde diğer düzeylerde kullanılan iletişimsel ve işitsel-dilsel yaklaşımlara, bilişsel yaklaşım da eklenir. Bilişsel öğrenme yöntemini diğer yöntemlerden ayıran tarafı yabancı dildeki yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni anlamlar ve bağlar kazanmasıdır. Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için yeni bir öğrenmenin daha önce öğrenilmişlerle bütünleşmesi gerekir. Dört temel beceri de eşit oranda önemsenir ve bunların yanında telaffuz öğretimi yapılır. Öğrencinin yaptığı yanlışların hafızada yer edinmesinin önüne geçmek gerekçesiyle, hatalar öğrencinin motivasyonunu kırmayacak biçimde hemen düzeltilir. Öğretim aracı olarak ders kitabı, görsel ve işitsel ve imkân dâhilindeki diğer araçlardan mümkün olduğunca yararlanılır. Alıştırmalar ve pekiştirme uygulamalarında oyunlara da yer verilir. Öğrenci merkezli öğretim yapılır ve öğretmen yönlendirici konumda olur. Öğrencilerin, sınıfta öğrendikleri konuları evde de online kaynaklar kullanarak pekiştirmeleri beklenir ve gelişimleri öğretmenler tarafından takip edilir.

Ortaokul düzeyinde öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri kulüplerimiz de yer almaktadır.(JMUN,WSC) Öğrencilerimiz, gerek bu kulüpler vasıtasıyla gerekse yabancı öğretmenleriyle yaptıkları projeler ile dili kullanma imkânına sahip olurlar. Bu anlamda her yıl gerek ulusal, gerek uluslar arası alanda önemli başarılar da kazanmaktadırlar.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img