·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Hayat Bilgisi derslerimizde amacımız; MEB kazanımları temel alınarak,yaşadığı çevreyi tanıyan, seven, değişen çevre şartlarına uyum sağlama bilincine sahip, yapıcı, bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavramış ve bu bağlamda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda derslerimizde öğrencilerimizin ezbercilikten uzak, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla laboratuvar çalışmalarına ve konuyu destekleyici gezi - etkinliklere önem verilir. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz araç- gereç kullanma yeteneği kazanır, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilir, yorumlayabilir ve genelleme yeteneğini kazanır.

Öğrencilerimizin laboratuvar ortamına alışması ve bilimsel deneyleri profesyonel anlamda yapma becerisini geliştirmeleri için 1.sınıftan itibaren Fen Bilimleri Branş Öğretmeninin rehberliğinde ayda1 kez GEMS (Great Explorations in Math andScience) (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) uygulaması yapılmaktadır. 

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img