·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Teknoloji, insan yaşantısını gün geçtikçe daha güçlü bir şekilde yönlendirmektedir. Bu yolculukta teknolojiyi amaçlar doğrultusunda kullanabilme bir beceri haline gelmektedir. Bu anlayışla okulumuzda teknoloji, eğitim için bir araç olarak konumlandırılmıştır. Teknolojinin öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu fark etmeleri hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda 2015-2016 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında 5. Sınıflarla pilot olarak BYOD, 1:1 iPad kullanımına başlanmıştır. 5. sınıfta başlayan tablet ile eğitim 8. sınıfa kadar sürmektedir.

Bu eğitim ile öğrenme ortamlarını ve yöntemlerini zenginleştirmek, öğrencilerimize teknolojinin etik değerlere uygun ve verimli kullanma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencilerimize yönelik seminerler ve eğitim programları düzenlenmektedir. Tablet ile eğitimin en önemli hedeflerinden biri de 21. yüzyıl becerileri olan bilim okuryazarlığını kazandırmak ve kendi öğrenmesini gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmaktır.

Teknoloji eğitiminin bir ayağı da kodlama dersleridir. 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz algoritma oluşturma ve kodlama eğitimi almaktadırlar. Bu eğitim ile öğrencilerimizin problem çözme becerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img