·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Sosyal bilgiler dersi ile öğrencilerin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel, kültürel, siyasal; dünü, bugünü ve yarını ile ilgili değerlere karşı olumlu tutum geliştirmiş ve bu bağlamda dil, tarih, kültür ve yurt bilincine sahip, doğru ve mantıklı kararlar alabilen ve sosyal sorunlara çözüm getirebilen, milli bilince sahip bilimsel düşünmeye açık, derste öğrendiği bilgileri günlük yaşamında kullanabilen, sorumluluk almaya istekli, yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklayan, insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösteren çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img