·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Eğitim anlayışımız, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeden, lisemiz Saint Joseph'in izinde, Lasalle eğitim felsefesinin insanı merkeze alan anlayışının, 21. Yüzyıl becerilerini kazandıracak vizyon ve teknoloji ile birleşiminden oluşur. Bu bileşimin özünde önce mutlu bireyler yetiştirme düşüncesi yatar. 

Eğitim programımız, mutlu olması için bireylere, öz yönlendirme ve yüksek iletişim becerilerine sahip olma, karşılaştığı problemleri çözebilme, yenilikçi düşünceye sahip olma, farklı kültürleri tanıma ve saygı duyma, yüksek çevre bilincine sahip olma, teknolojiyi fayda zarar ilişkisi içinde dengeli kullanabilme özelliklerini kazandırmayı amaçlar. 

Okulumuz öğrencilerine kendi kültürlerini keşfetmede rehberlik ederken aynı zamanda diğer kültürlerin zenginliklerinin de farkında olmalarını sağlar. Ortaokulda Fransızca ve zorunlu İngilizce derslerimize eklenen zorunlu İtalyanca seçmeli derslerimizle öğrencilerimiz İtalyan kültürüyle de 5. sınıftan itibaren tanışır.

Piri Reis Okullarında görevli herkes, yönetici, öğretmen, öğrenci ve personel, kısacası okul topluluğunu oluşturan her birey birbirlerini tanır. 

Piri Reis Okulları grup halinde yaratıcı ve yapıcı bir biçimde grup düzeninde çalışan uzman ve özverili eğitimcileri bir araya getirir.

Ortaokullu olma sürecinde Piri Reis öğrencileri uyum sorunlarını en az seviyede hisseder. İlkokul yıllarında itibaren derslerinde onların öğrenme süreçlerinde yanlarında bulunan branş öğretmenleri ortaokulda da onlarla birlikte olmaya devam eder.

Eğitim başarısının sadece sınav sonuçlarına bağlı olarak değerlendirildiği ülkemizde başarı bizim için de önemlidir. Okullarımızda ana sınıfı ya da ilkokul 1. sınıfta Piri Reisi tercih etmiş olan öğrencilerimizle yola çıktığımız bu serüvende mevcut öğrencilerimizi yetiştirir, sınavlara kendi yetiştirdiğimiz öğrenciler ile gireriz. Başarımızdan gururluyuz.

ÇOK KÖKLÜ BİR GELENEKTEN ÇOK YÖNLÜ BİR GELECEĞE sağlam adımlarla ilerleyen ve lise eğitimlerine İzmir Saint-Joseph Lisesi’nde, üniversite eğitimlerine ise frankofon bir ülkede devam eden Piri Reis mezunu öğrencilerimize de Bizim Okul Vakfı aracılığıyla lise ve üniversite yaşamlarında destek olunmaktadır. 

Eğitimde farklılıklarımız

Anaokulunda başlayıp ilkokulda da devam eden görgü kuralları derslerimiz ortaokulda da devam eder. 

Okullarımızda ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında uygulanan ağabey-kardeş projesi ile 1. sınıfa başlayan miniklerimiz ile ortaokula başlayan öğrencilerimiz yıl içinde birlikte etkinliklerini sürdürür.

Piri Reis Okullarında öğrencilerimizin merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Bu çalışmalar planlanırken kültürel, sanatsal ve sportif derslerden ödün verilmez. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler okul saatleri içinde ve dışında düzenlenir.

İlkokulda başlayan kulüp çalışmaları ortaokulda zenginleşerek devam eder ve öğrencilerimiz kendi tercih ettikleri kulüplerde yıl boyunca yeteneklerini geliştirirler. 

Öğrencilerimizin yetenek, ilgi ve yönelim testleri ilkokulda başlanarak ortaokulda da devam eder. Ortaokul sürecinde bu sefer öğrencilerimizin kendi yanıtladıkları yetenek ve ilgi yönelim test sorularının sonuçları her yıl değerlendirilerek ders içi ve dışı etkinlikler çeşitlendirilir. Bu test sonuçlarının öğrencinin kendi algısı ve öğrenme alışkanlığına hizmet etmesine özen gösterilir.
 

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img