·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48
  • Bireysel Görüşmeler:

Okul öncesi süreç öğrencilerin tanınması ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi açısından son derce önemlidir. Bireysel görüşmeler de öğrencilerimizin duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik gelişimlerinin takip edilebilmesi ve bu alanlarda karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda yapılan görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler; öğretmenin öğrencisini yönlendirmesi, velinin isteği ya da psikolojik danışmanın gerek görmesi durumlarında gerçekleşir.

  • Grup Çalışmaları:

Öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirme amaçlı, psikodrama yöntem ve tekniklerinin de içinde bulunduğu grup çalışmaları yapılmaktadır.

  • Kayıt Görüşmeleri:

Aday öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img