·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Okulumuzda Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Anlayışına dayalı bir PDR Programı oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

 • Rehberlik çalışmalarımız, öğrencilerimize yaşam becerileri ve yeterlilik kazandırmayı hedefler.
 • Anasınıfından 8.sınıfa kadar öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve ihtiyaçları düşünülerek çalışmalar belirlenir ve programda etkinliklere, sunumlara yer verilir.
 • Çalışmalarımız sadece rehber öğretmenin değil, diğer öğretmenlerin de yer aldığı ekip çalışmasına dayanır.
 • Gelişimsel yaklaşımda rehber öğretmen öğrencilere destek veren danışman rolünde yer alır.
 • Bireysel görüşmeler; öğrencinin talebi, velisinin yada öğretmenlerinin gözlem ve isteği doğrultusunda gerçekleştirilir.
 • Sadece sorun yaşayan öğrencilerle uzun süreli bireysel görüşme yerine tüm öğrencilerin gelişimini hedef alan çalışmalara öncelik verilir.

 

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

 • Oryantasyon Çalışmaları;

Okula yeni başlayan sınıflarımız, aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır. Yeni gelen öğrencilerimize okulumuz, okuldaki etkinlikler, kulüpler, öğrenci meclisi, rehberlik servisi hakkında bilgi verilir. İhtiyaçlarını nereden ve nasıl karşılayacağı ile ilgili açıklamalar yapılır. Fiziki yapı ve ortaokul düzeni öğrencilerimiz için yeni fakat bilinmez ve yabancı değildir. Bu sebeple oryantasyon programımızın içeriği “büyüme, gelişim, sürecin getirdikleri, beklentiler, sorumluluklar ve motivasyon”dur.

 

 • Okula Dönüş Etkinlikleri;

Okulun ilk günü öğrencilerin okula geri dönüşlerini kolaylaştıracak, arkadaşları ve yeni öğretmenleri ile yakınlaşmasını sağlayacak sınıf içi etkinlikler PDR Servisi tarafından hazırlanır, sınıf rehber öğretmeni tarafından uygulanır.

 

 • Sınıf rehberlik etkinlikleri;

Kişisel-Sosyal rehberlik etkinlikleri; Sınıf öğrencilerin sosyal ortamıdır. Sosyal ilişkilerin gelişimi, yakınlaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi toplumsal özelliklerin gelişimi için küçük grup etkinlikleri sınıflarda düzenli ve sistemli olarak yapılır.

Eğitsel rehberlik etkinlikleri; Tüm öğrenciler eğitsel rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyar bu yüzden sınıf rehberliği şeklinde sunulur. Etkin ders çalışma becerileri başarıyı engelleyen etmenler ve bunları ortadan kaldırma, zamanı iyi kullanma, plan yapma ve uygulama, motivasyon ve hedef belirleme, sınav kaygısı konularında her yıl program çerçevesinde sınıflarda öğrenciye sunulur.

Mesleki rehberlik etkinlikleri; Ortaokul yılları öğrencilerin “meslekleri keşfetme ve araştırma” sürecidir. Bu süreçte öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıma, meslekleri tanıma ve kişisel nitelikleriyle mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurarak kendine uygun mesleği belirlemesine yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri uygulanır.

 

 • Test ve Envanterler;

Öğrencimizi tanıma ve yönlendirme amacıyla test ve envanterler uygulanır.

 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Burdon Dikkat Testi
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • CAT – TAT
 • CAS Testi
   
 • Grup rehberlik çalışmaları;

Psikolojik Danışmanlarımız öğrencilerimize grup çalışmaları ve sınıf sunumları yaparak farklı gelişim alanlarındaki ihtiyaçların karşılanmasını ve yaşam becerilerini kazandırmayı hedefler.

 • İletişim
 • Akran İlişkileri
 • Farklılıklara Saygı
 • Akran Zorbalığı
 • Uygun Reddetme Davranışı- Hayır diyebilme
 • Stresle Başetme
 • Kendini ifade edebilme
 • Çalışma ve Öğrenme Becerileri
 • Öğrenme Stilleri
 • Hedef Belirleme ve Motivasyon
 • Karar verme
 • Planlama ve Organizasyon Becerisi
 • Problem Çözme Becerileri
 • Çatışma Çözme
 • Öfke Kontrolü
 • Güvenli İnternet Kullanımı
 • Olumsuz Duyguları Yönetebilme

 

 • Bireysel görüşmeler;

Öğrencilerimizin duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik gelişimlerinin takip edilebilmesi ve bu alanlarda karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda yapılan görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler; öğretmenin öğrencisini yönlendirmesi, doğrudan öğrencinin talep etmesi, velinin isteği ya da psikolojik danışmanın gerek görmesi durumlarında gerçekleşir.

 

 • Mesleki Gelişimi Destekleme;

Mesleki Gölge” etkinliğimiz her yıl 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilir. Her öğrencimiz ilgi duyduğu meslek alanındaki uzman ile bir gününü geçirir.

 

 • Mesleki yönlendirme;

İlgi ve Yetenek haritaları sonucunda belirlenen gelecekteki olası meslek alanları hakkında veli ve öğrencilerimize bilgi verilir. Yetenek ve beceri düzeyi, İlgi ve yönelim düzeyini geliştirme amacına yönelik önerilerde bulunulur.

 

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

 • Sınıf Rehberlik Programı
 • Sınıf Takip Toplantıları
 • Seminer ve Konferanslar

 

VELİLERİMİZE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

 • Aylık Veli Bültenleri
 • Bireysel Görüşmeler
 • Veli Seminerleri
 • Aile Eğitimleri

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img