·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

Haftalık ders programı içinde sabit olarak yer alan bu zaman dilimlerinde ve diğer çalışmalarda dil bakımından ağırlık Fransızca derslerine verilir. Okulumuzun ilköğretim bölümüne başlayan her öğrencimiz sekiz yıllık temel eğitim süresi boyunca haftada 10 saat Fransızca eğitimi görür. Frankofon kültürünü de süreç içerisinde etkinlikler aracılığıyla öğrenir. Öğrencilerimizin Fransızca düzeyleri, her yıl bağımsız kuruluşlarca yapılan DELF sınavlarıyla ölçülüp uluslararası sertifikalarla belgelendirilir. 
Öğrencilerimiz, gelişen Fransızca becerilerini artık ortaokulda öğrenmenin her alanında kullanırlar. Öğrenmenin amacı belirli bir zaman aralığında ders programındaki konuları işleyip bitirebilmek yerine kurulan iletişimi derinleştirmeye çalışmaktır. Öğrenciler, daha önceki derslerdeki edinimlerini tekrar tekrar kullanarak bilgi ve becerilerini yinelerler. Öğrencilerimiz “Bir dil hakkında sadece teorik bilgiler öğrenmek” yerine “o dili kullanarak” Fransızca iletişim becerilerini geliştirirler. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar kullanılması, derslerin dinleme ve konuşma odaklı olması ve öğrencilere dil hakkında bilgi yüklenmesinden ziyade, dili iletişim odaklı etkinlikler yoluyla kullanarak öğrenmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

Programımız hazırlanırken, materyaller ve etkinlikler; öğrencilerimizin gelişim özellikleri ve ilgi alanlarına uygun konu, tema ve bağlam seçimi; içeriğin tüm bileşenlerinin öğrencilerimizin dili kullanıp iletişim kurmasına izin verecek ağırlıkta seçimi, ve bir tema ile ilişkilendirilmiş sözcük/sözcük dizileri ile iletişim-odaklı etkinliklerin bir araya getirilmesi ilkelerinin güdümünde öğrencilerin belirlenen kazanımlara en etkili biçimde ulaşmalarını sağlayacak şekilde belirlenmiş ve sıralanmıştır.

Öğrencilerimize yaptırılan etkinliklerle Fransızcayı sevdirerek motivasyonlarını ve dile olan ilgilerini artırmak, içerikten çok iletişime ağırlık vermek temel amaçlarımızdandır.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img