·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48
  • Çalışmaları İle Fark Yaratan Öğretmenlerimiz 5. Yeni Nesil Eğitim Konferansına Katıldılar

Eğitimde Değişim Hareketi’nin organize ettiği 5.Yeni Nesil Eğitim Konferansı; özgün, yaratıcı ve fark oluşturan projelerin sunulmasını, öğretmenlerin mesleki deneyimlerini geliştirmesini ve zenginleştirmesini amaç edinen bir platformdur. 20 projenin paylaşıldığı ve 8 atölye çalışmasının yapıldığı Yeni Nesil Eğitim Konferansı’na sosyal bilgiler öğretmenlerimiz Canan İPEK ve Ejder AKHANCA “Düşünme Becerilerini Destekleyici Yöntemler” adlı örnek ders sunumları ile katıldılar.

Yüzlerce proje arasından seçilen, eğitici ve yaratıcı projeleri ile konferansa katılan sosyal bilgiler öğretmenlerimiz, kalıplara ve geleneksel eğitim ortamlarına bağlı kalmadan, hayallerini sınırlandırmadan hazırladıkları projeyi meslektaşları ile paylaşabilme ve yeni nesil bir eğitim anlayışı adına kendilerini ifade edebilme şansını yakaladılar. Ayrıca bu sunum vitamin öğretmen web sitesinden canlı olarak yayınlanma hakkı elde eden iki projeden biri olmuş, öğretmenlerimiz çalışmalarıyla Türkiye’de ki tüm eğitim gönüllülerine ulaşma fırsatı elde etmişlerdir. Özel Piri Reis Okullarını gururla temsil eden öğretmenlerimizi başarılarından ötürü tebrik ediyoruz.

  • Öğretmenlerimiz 6.Yeni Nesil Eğitim Konferansına Katıldılar

Eğitimde Değişim Hareketi, Vitamin ve Bilgi Üniversitesi'nin işbirliği ile gerçekleşen 6.Yeni Nesil Eğitim Konferansı; özgün, yaratıcı ve fark oluşturan projelerin sunulmasını, öğretmenlerin mesleki deneyimlerini geliştirmesini ve zenginleştirmesini amaç edinen bir platformdur. 20 projenin paylaşıldığı Yeni Nesil Eğitim Konferansı’na sosyal bilgiler öğretmenlerimiz Canan İPEK ve Ejder AKHANCA “Eğitimde Kentlilik Bilinci ve Kültür Öğrenimi” adlı proje sunumları ile katıldılar. Yüzlerce proje arasından seçilerek bilgi ve birikimlerini farklı eğitimcilerle paylaşan ve Özel Piri Reis Okullarını gururla temsil eden öğretmenlerimizi başarılarından ötürü tebrik ediyoruz.

  • Sosyal Bilgiler Öğretmenlerimiz 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’ne Katıldılar

Sosyal Bilimler eğitimi alanındaki yeni gelişmelerin ortaya konulması, yeni bilgi ve bulgulardan eğitimin her alanında yararlanılması, alandaki problemlerin tartışılması ve çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğiyle 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 08-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirildi.

Bilgi çağında etkin, üretken, yaratıcı ve değişimle baş edebilen bireylerin yetiştirilmesi, günümüz sosyal bilimler öğretimine yüklenen en önemli görevler arasında yer almaktadır.  Küreselleşmenin tartışıldığı, popüler kültürün dünyaya egemen olduğu bir dönemde sosyal bilimler eğitimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.  Alanındaki değişim ve yenilikleri yakından takip eden Sosyal Bilgiler öğretmenlerimiz, Canan İPEK ve Ejder AKHANCA kongreye katılarak projelerini kongre de sunma imkânı elde ettiler. Yüzlerce bildiri arasından akademik kurul tarafından seçilen projeleriyle kongreye katılan öğretmenlerimiz, yeni fikirler ışığında bilgi alışverişinde bulunarak eğitim anlayışlarına katkıda bulundular.

  • Düşün-Tartış

Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Canan İpek, TÜBİTAK ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen ‘DÜŞÜN-TARTIŞ 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesi’ne ülke çapında  katılım hakkı elde eden 15 öğretmenden biri olup proje kapsamında bir  sunum gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmenlerine tartışmalı konular kavramı hakkında bilgi vermek, tartışmalı konuların ne olduğu; sosyal bilgiler öğretiminde neden kullanılması gerektiği; tartışmalı konular öğretimde yaşanabilecek güçlüklerin neler olabileceği; tartışmalı konuların öğretimi sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla nasıl bahşedilebileceği konularında destek sağlamak ve tartışmaları konular öğretiminde kullanabilecekleri öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini tanıtmak ve bu strateji, yöntem ve teknikleri uygulama fırsatı yaratmaktır. 

  • Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülümüzü Gururla Aldık

Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla 2012 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” dağıtılmaktadır. Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerine Türkiye genelinde 5 kategoride 1047 başvuru yapılmıştır. Elektronik ortamda yapılan değerlendirmeler sonucu 123 çalışmaya saha ziyaretleri yapılmış ve saha ziyaretleri sonucunda bölgesel birincilik ödülüne layık görülen çalışmalar açıklanmıştır.

Bölgesel birinciliğe layık görülen çalışmalardan biri de okulumuz Sosyal Bilgiler öğretmenleri Canan İPEK ve Ejder AKHANCA önderliğinde hazırlanan İzmir'in tarihsel ve kültürel birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirilen "Eğitimde Kentlilik Bilinci ve Kültür Öğrenimi" adlı proje oldu. Ödül töreni ve kokteyl, milli eğitim camiasından üst düzey yöneticilerin katılımıyla  İzmir Kız Lisesinde gerçekleştirildi. Bu eğitim organizasyonunda elde ettikleri başarılarıyla Piri Reis ailesini gururlandıran tüm  öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

  • "Tarihe Saygı" Ödülü Yine Piri Reislilerin

Okulumuzun geleneksel çalışmalarından biri olan tarihi ve kültürel zenginliklerimizin öğrencilerimize aktarımı projeleri, bu yıl yine ödül alarak geleneğin devamını sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve her yıl İzmir’in pek çok okulunun projeleri ile katıldığı ‘Tarihe Saygı Yerel Koruma  Ödülleri’nin tarihi ve kültürel miras konulu okul projeleri dalında okulumuz Bergama ve Parşömen konulu proje ile bu yıl da ödüle layık görüldü. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrencilerimizin aktif katılımı ile gerçekleştirdiğimiz  Bergama’nın tarihi, kültürel değerleri ve Parşömenin bulunuş hikayesinin ele alındığı  bu tarihsel yolculuk disiplinler arası işbirliğiyle, okul dışı araştırma gezileriyle, öğrencilerimizin hazırlayıp sahnelediği tiyatro gösterisiyle hem eğitici hem de keyif dolu bir maceraya dönüştü.

Aynı zamanda 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresinde sunulan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik” yarışmasında birincilik elde eden çalışmamızı hayata geçiren Sosyal Bilgiler Öğretmenlerimiz Canan İpek, Ejder Akhanca ve tiyatro dekorunun hazırlanmasına katkı sağlayan Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Zeynep Yağızkurt ile emeği geçen tüm öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img