·        karsiyaka@pirireis.k12.tr     ·       0 (232) 362 47 48

NEDEN FRANSIZCA?
Okullarımızda çok yoğun bir Fransızca Eğitim Programı uygulanmaktadır. Erken yaşta yabancı dil öğretiminin çocuğun bilişsel gelişimine katkıda bulunacağını bilerek programımızı şekillendiriyoruz. Anadil edinimi süresince öğrenilen yabancı dil çocuğun sadece hedef dil becerileri geliştirmesini, sağlamaz aynı zamanda anadilindeki edinim sürecini de hızlandırır. İşte bu sebeple öğrencilerimiz ana sınıfında doğal bir ortamda yabancı dille karşı karşıya gelir.

İşte bu dönemde Fransızca şarkılara, hikayelere maruz kalmak dilin daha rahat öğrenilmesini sağlar. Bu dönemde beyin yeni şekillendiği ve sağ ve sol beyin olgunlaşmadığı için daha doğal şekilde zorlanmadan, çok büyük bir çaba harcamadan öğrenebilir. Daha akıcı kullanabilir.
Öğrendikleri şarkı ve tekerlemeler ile yaptıkları eğlenceli etkinlikler sayesinde Fransızcayı benimsemektedirler. Dil artık öğrenilecek bir hedef olmaktan çıkıp gündelik akışı sürdürmeye yarayan bir araç haline gelir. Fransızca dersleri çeşitli oyun ve şarkıların yanı sıra çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinliklerle gerçekleşir.

İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE
Okullarımızda İngilizce programının temel amacı; küçük yaştan itibaren öğrencilerimize İngilizce sevgisini aşılamak ve bu dili etkili şekilde kullanmalarını sağlayacak ortamlar yaratmaktır. İngilizce programımız; öğrencilerimizin İngilizce’yi küresel bir dil olarak algılamaları ve öğrenmelerine destek olur. Öğretmenler öğrencilere bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşır. Akademik gelişimin, yaratıcılık ve eleştirel düşüncenin yanı sıra önemli sosyal becerilerin ve ders çalışma alışkanlıklarının kazandırılması da teşvik edilir.

Piri Reis’te İngilizce öğretimi anaokulunda başlamaktadır. Öğrencilerimizin 4 yaş ve hazırlık sınıflarında iki ders saati olarak öğrenmeye başladıkları ikinci yabancı dil olan İngilizce derslerinde, öncelikli hedefimiz ilgilerini çekerek bu yeni dili sevmelerini sağlamaktır.

©2024 Özel Piri Reis Okulları - Tüm Hakları Saklıdır.

AdresGezgini: Google AdWords Premier Partner. Internette Reklam Vermek için 444.0.964
img